Kärt(?) barn har många namn!

This post is about how our local politicians try to decide in big issues without asking the voters first. At FärgaregårdsAnna you can read more (in swedish) and see drawings in this subject. På FärgaregårdsAnna under kategorin Trosa Förbifart/Infart Västra under kategorin Trosa … Fortsätt läsa Kärt(?) barn har många namn!

Trosa kommun deltar frivilligt i det sjätte massutdöendet!

Trosa kommun har nu avslutat sin samrådsrunda i den utsträckning de tycker att de över huvud taget behöver hålla en sådan för Översiktsplan 2015. Av de yttranden som inkommit har Sörmlands nyheter rapporterat om MPs syn på de Storslagna planerna … Fortsätt läsa Trosa kommun deltar frivilligt i det sjätte massutdöendet!

You’ve been Trumped

Jag har nyss sett delar av dokumentärfilmen You’ve been Trumped. Ett typiskt exempel på Storslagna projekt, som kan skada din omgivning. I’ve just recently seen the movie You’ve been Trumped and this is a Swedish post about that the same thing in … Fortsätt läsa You’ve been Trumped

Ta en trip till Trosa!

Picture says Take a trip to Trosa town. The newspaper in the picture below says Trosa town has most cannabis smoker in the county (not country though:) Ibland hinner verkligheten ikapp humorteckningarna. Det här skojeriet med Trosa stadsvapen gjorde jag 2012 för att spegla vår okritiska entusiasm för vår egen bygd som turistmål. I dag hade Södermanlands nyheter följande löp i Trosa:    Antagligen inte en första-plats som de styrande i Trosa kommun kommer att skryta med i samma utsträckning som diverse topp-placeringar i andra rankingar och mätningar inom mer legala områden än just detta område 😀 Trosateckningen kommer från … Fortsätt läsa Ta en trip till Trosa!

Strandskydd hindrar inte Trosa kommun

Under de senaste åren har Trosa kommun utmejslat en tydlig hållning till strandskyddet. Strandskyddsreglerna har en gång i tiden tillkommit för att garantera natur och allmänhet fortsatt fri tillgång till stränder och vattenområden.  Tillsynsmyndigheter har skyldigheter att vid dispensgivning att tillvarata ALLMÄNHETENS OCH NATURENS intressen. Inte den enskilde sökandens intressen. I Trosa kommun har vi kunnat följa flera fall där Trosa kommun verkar ha missförstått sin roll helt. Prinsens bastu och gärdesgård har i senaste vändan antagit Österåker-klass och nu har även protester mot kommunens syn på strandskydd beträffande en stor båthall i Trosa kommit in.  Ni kan läsa mer … Fortsätt läsa Strandskydd hindrar inte Trosa kommun