Trosa förbifart – kommunens räddning eller kommunens klimathot?

Ursprungligen publicerad på Annas Art – FärgaregårdsAnna:
Det råder ytterst delade meningar om huruvida hundramiljonersprojektet Trosa förbifart ska rädda kommunens framtid eller helt enkelt för alltid utradera både småstadskaraktären i Trosa och möjligheter till naturnära upplevelser inpå husknuten. De som vill bygga vägen, i storleks- och bullernivå som Ådavägen, anser att trafiken på Smäckbron kommer att minska, trots att de samtidigt säger att förbifarten möjliggör expansion av bostadsområden i västra delarna av Trosa i storleksordningen 700 nya bostäder. Boende i expansionområdena kommer allra troligast att känna sig bilberoende och säkert också vilja åka in till Trosa för allehanda… Fortsätt läsa Trosa förbifart – kommunens räddning eller kommunens klimathot?