I Trosa ligger vi alltid steget efter…

English version, se below the Swedish text. I Trosapolitikernas Storslagna planer för framtidens Trosa, ligger bland annat byggandet av enorm förbifart, som kommer att klyva ett obrutet skyddsvärt naturområde där många kommunbor och besökare idag tillbringar mycket av sitt friluftsliv. … Fortsätt läsa I Trosa ligger vi alltid steget efter…

Trosa kommun deltar frivilligt i det sjätte massutdöendet!

Trosa kommun har nu avslutat sin samrådsrunda i den utsträckning de tycker att de över huvud taget behöver hålla en sådan för Översiktsplan 2015. Av de yttranden som inkommit har Sörmlands nyheter rapporterat om MPs syn på de Storslagna planerna … Fortsätt läsa Trosa kommun deltar frivilligt i det sjätte massutdöendet!

You’ve been Trumped

Jag har nyss sett delar av dokumentärfilmen You’ve been Trumped. Ett typiskt exempel på Storslagna projekt, som kan skada din omgivning. I’ve just recently seen the movie You’ve been Trumped and this is a Swedish post about that the same thing in … Fortsätt läsa You’ve been Trumped

Trosa nästan bäst på att vara sämst

Ännu en toppnotering för Trosa kommun. Denna gång på listan Mest skuldsatta kommuner. Läs artikel hos Södermanlands nyheter. Kanske inte någon hedrande topplacering, men helt enligt den ordning som gäller för små män, som vill bli störst genom att driva … Fortsätt läsa Trosa nästan bäst på att vara sämst

Framtida Trosa inget för allergiker

Jag har precis sett Vetenskapens värld, som handlade om allegier och vad de kan bero på. Teorierna är nog lika många som allergierna minst. Men i programmet kommer forskarna fram till att människans avskärmande från naturen har en mycket stor … Fortsätt läsa Framtida Trosa inget för allergiker

Trosa kommun vill stå över lagen

På Södermanlands nyheters hemsida går det idag för alla att läsa att Konkurrensverket nu konstaterat att Trosa kommun brutit mot lagen om upphandling i Safiren-projektet. Vad kommunen svarar? Jasså, tycker de så. Men vi gjorde som vi gjorde för att spara tid och pengar. Att en kommun anser sig stå över lagen är ganska anmärkningsvärt, men dessvärre ganska vanligt.  Att ansvariga politiker lyser med sin frånvaro är också anmärkningsvärt. Av sn-artikeln framgår inte om journalisterna ens har försökt att nå dem för en kommentar. Läs gärna också inlägget Varning för storslagna projekt. Det kan vägleda er om ni vill fortsätta … Fortsätt läsa Trosa kommun vill stå över lagen