I Trosa ligger vi alltid steget efter…

English version, se below the Swedish text. I Trosapolitikernas Storslagna planer för framtidens Trosa, ligger bland annat byggandet av enorm förbifart, som kommer att klyva ett obrutet skyddsvärt naturområde där många kommunbor och besökare idag tillbringar mycket av sitt friluftsliv. … Fortsätt läsa I Trosa ligger vi alltid steget efter…

Strandskydd hindrar inte Trosa kommun

Under de senaste åren har Trosa kommun utmejslat en tydlig hållning till strandskyddet. Strandskyddsreglerna har en gång i tiden tillkommit för att garantera natur och allmänhet fortsatt fri tillgång till stränder och vattenområden.  Tillsynsmyndigheter har skyldigheter att vid dispensgivning att tillvarata ALLMÄNHETENS OCH NATURENS intressen. Inte den enskilde sökandens intressen. I Trosa kommun har vi kunnat följa flera fall där Trosa kommun verkar ha missförstått sin roll helt. Prinsens bastu och gärdesgård har i senaste vändan antagit Österåker-klass och nu har även protester mot kommunens syn på strandskydd beträffande en stor båthall i Trosa kommit in.  Ni kan läsa mer … Fortsätt läsa Strandskydd hindrar inte Trosa kommun