Kärt(?) barn har många namn!

This post is about how our local politicians try to decide in big issues without asking the voters first. At FärgaregårdsAnna you can read more (in swedish) and see drawings in this subject. På FärgaregårdsAnna under kategorin Trosa Förbifart/Infart Västra under kategorin Trosa … Fortsätt läsa Kärt(?) barn har många namn!

You’ve been Trumped

Jag har nyss sett delar av dokumentärfilmen You’ve been Trumped. Ett typiskt exempel på Storslagna projekt, som kan skada din omgivning. I’ve just recently seen the movie You’ve been Trumped and this is a Swedish post about that the same thing in … Fortsätt läsa You’ve been Trumped

Strandskydd hindrar inte Trosa kommun

Under de senaste åren har Trosa kommun utmejslat en tydlig hållning till strandskyddet. Strandskyddsreglerna har en gång i tiden tillkommit för att garantera natur och allmänhet fortsatt fri tillgång till stränder och vattenområden.  Tillsynsmyndigheter har skyldigheter att vid dispensgivning att tillvarata ALLMÄNHETENS OCH NATURENS intressen. Inte den enskilde sökandens intressen. I Trosa kommun har vi kunnat följa flera fall där Trosa kommun verkar ha missförstått sin roll helt. Prinsens bastu och gärdesgård har i senaste vändan antagit Österåker-klass och nu har även protester mot kommunens syn på strandskydd beträffande en stor båthall i Trosa kommit in.  Ni kan läsa mer … Fortsätt läsa Strandskydd hindrar inte Trosa kommun

Framtida Trosa inget för allergiker

Jag har precis sett Vetenskapens värld, som handlade om allegier och vad de kan bero på. Teorierna är nog lika många som allergierna minst. Men i programmet kommer forskarna fram till att människans avskärmande från naturen har en mycket stor … Fortsätt läsa Framtida Trosa inget för allergiker

Hänger ni med i ÖP-svängarna?

Här går det undan. Den 18 mars håller kommunen infomöte om ÖP. Samrådsrundan är generöst (?) tilltagen ända till 26 april (i år!). Översiktsplanen 2015 har kommunen under en lång tid internt arbetat med i en grupp om 12 personer (antal invånare i kommunen … Fortsätt läsa Hänger ni med i ÖP-svängarna?