Det svarta hålet UG 20150401 Kan hända i Trosa i mindre skala

Jag har precis sett Uppdrag gransknings avsnitt Det svarta hålet.
Jag kan rekommendera er alla att se det.
Av det kan ni lära följande:
1. Om något låter för bra för att vara sant är det ofta inte sant.
2. Om någon eller några har mycket bråttom att få genomföra sina storslagna projekt bör man vara mycket vaksam. 
3. Om någon eller några försöker tysta kritiker och envisa frågeställare kring det storslagna projektet bör man i första hand lyssna på kritikerna och frågeställarna, INTE de som blir kritiserade i första led, innan man gör sig en bild om vem som verkar ha mest på fötterna.
4. Om någon eller några försöker försvara ett storslaget projekt genom att kväsa andra åsikter till exempel genom förlöjligande, idiotförklarande eller förnedrande kommentarer ska man också vara mycket vaksam.
5. Om någon eller några ständigt kommer med positiva besked kring ett storlsaget projekt, men inte kan bevisa dem med annat än vackra ord, bör man också vara mycket vaksam. I synnerhet om man känner ett avvisande vid efterfrågningar av bevis.
6. Om någon eller några talar vackert om ett storslaget projekt, men snubblar på logiken i den vision de målar upp, var mycket vaksam.
7. Om någon eller några upprepat med underliga bortförklaringar och undanflykter försöker förklara ett ekonomiskt läge med ord ingen begriper, var mycket vaksam.
8. Om någon eller några verkar sitta på alltför många stolar samtidigt och dessutom ständigt går med en tydlig jävsskugga som sällskap, men försöker förneka sådana samrören, var mycket mycket vaksam.
9. Om någon eller några driver ett storslaget projekt, som de formulerar som bergsäkert och enda vägen till en bra framtid för bygden och utöver det avvisar samtliga andra alternativ, var mycket vaksam. Det finns sällan bara en bra lösning på en fråga eller ett projekt.
10. Om någon eller några verkar uppvisa tendenser till att vilja flyga som Ikaros eller tror att hybris är en god egenskap och att de anser sig för goda för att följa de vanliga lagar och ordningar, som gäller, var väldigt vaksam.
11. Om någon eller några driver ett storslaget projekt, kontrollera alltid hur mycket eget risk de själva lägger och hur stor andel andras risk de ”leker” med.
Om ni tror att denna långa uppräkning av varningssignaler gäller endast för storslagna projekt i Norrland, som slår alldeles fel ut, tar ni miste. Sådana här projekt där små män vill bli stora genom stora vida byggnadsprojekt pågår överallt i vårt land och utrikes också för den delen.
I Trosa kommun har vi ett alldeles utmärkt och skrämmande exempel på projekt som på alltför många punkter stämmer in på varningssignalerna ovan. Läs Översiktsplan Trosa kommun 2015, så kan ni allt eftersom ni läser bocka för kontrollpunkterna ovan.

Kom ihåg att ni läste det först här på Trosa-speglingar.
I Trosa kommun har vi ingen Uppdrag-gransknings-instans. Vi måste därför själva börja granska och noga läsa och lyssna vad våra kommunala tjänstemän och politiker skriver och säger och framför allt gör. Så fort ni märker av diskrepanser mot verkligheten och er egen uppfattning bör ni rota vidare. Ni kan faktiskt hitta något i Uppdrag-granskning-klass i värsta fall.
Några utdrag ur Översiktsplan 2015 från Trosa kommun:
– sid 106 högerkolumnen: 

Rimliga alternativ och vägvalsfrågor för Trosa kommun

Rimliga alternativ för att uppnå planförslagets mål ska också tas upp genom ett resonemang kring andra tänkbara utvecklingsinriktningar än de som ingår i översiktsplanens förslag. EN ÖVERSIKTSPLAN MED HELT ANNORLUNDA FÖRSLAG BEDÖMS INTE RIMLIG. (jfr punkt 9)
– sid 54 mittenkolumnen och högerkolumnen:

Riksintressen

…Dock skulle även motsvarande revidering behöva göras av riksintressen enligt 4 kap Miljöbalken. Generellt menar Trosa kommun att riksintressen måste ses över regelbundet för att dessa verkligen ska spegla de värden riksintresset syftar till att bevara.  

….

På motsvarande sätt där kommunen har ett krav om att regelbundet uppdatera sin översiktliga planering BORDE STATEN GES I UPPDRAG ATT MED REGELBUNDENHET SE ÖVER LANDETS RIKSINTRESSEN.

…..

Tureholm skyddas som byggnadsminne sedan 1987. I östra delen av området gäller strandskydd. Riksintresseområdet föreslås justeras jämfört med idag utifrån det arbete Länsstyrelsen gjort. KOMMUNEN MENAR DOCK ATT JUSTERINGEN INTE ÄR LÄMPLIG…..

(jfr punkt 10)
Om ni skulle investera tid i att läsa hela Översiktsplanen 2015, gör det gärna med de 11 ovanstående varningspunkterna i åminne.
Jag kommer att läsa vidare i Översiktsplanen och återkomma med mina betraktelser och förhoppningsvis även några nya Trosateckningar.
Om ni läser och hör Trosa-nyheter kan ni också avända checklistan.

 

Vi vill säkert alla det bästa för Trosa kommun, men jag tror allvarligt talat att alla inte har samma åsikt om vad som kommer att fortsätta göra Trosa kommun attraktivt i framtiden. Naturnära upplevelser eller ett liv i bil/buss på ständigt pendlingsavstånd till och från allt.
Anna

 

Trosakrönika Ikaros

 

Vad säger du om detta?/What do you think about this?

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s